درباره ما

«انتشارات مجلس افروز »از آغاز شکل‌گیری ، حفظ و پاسداشت و نیز نشر و معرفی ویژگی‌های فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی ، را جزء اهداف خود می داند و در این راستا هر آنچه که در محدوده فرهنگ و هنر ایران‌ اسلامی قرار دارد، مورد توجه گردانندگان انتشارات قرار می‌گیرد و پس از بررسی توسط صاحب نظران خبره ، به زیور طبع آراسته نموده و در اختیار علاقه مندان قرار می دهند.امید آن که آینده، به عنوان راهگشایی شایسته، فرصت‌های مغتنم‌تری را در اختیار این انتشارات قرار دهد تا با دلسوزی و علاقه مندی بیشتر در معرفی و نشر هنر و فرهنگ ایرانی اسلامی  گام‌های بلندتر و مؤثرتری را بردارد.

انتشارات مجلس افروز 

ادرس دفتر انتشارات: کاشان- میدان معلم- بلوارباهنر-  کوی شهید متقی پلاک 54-تلفن: 03155548843-09132648390