پیش فروش کتاب تاریخچه راه آهن ایران و کاشان

  تاریخ: 
1396/07/27
زمان:  
708

کتاب حاضر حاصل تجربه ی 30 ساله ی نویسندگان این اثر آقایان احمد و مسعود رضایی ،دو عضو از پرسنل راه اهن جمهوری اسلامی ایران میباشد.

تاریخ پیش فروش : 10فروردین لغایت 10 خرداد

در صورت پیش خرید کتاب از تاریخ 10 فروردین لغایت 20 فروردین شامل 30 درصد تخفیف

در صورت پیش خرید کتاب از تاریخ 20 فروردین لغایت 30 فروردین شامل 25 درصد تخفیف

در صورت پیش خرید کتاب از تاریخ اول اردیبهشت لغایت 20 اردیبهشت شامل 10 درصد تخفیف

قیمت این کتاب 17000 تومان است و درصورت تمایل با شماره 09139611269 آقای احمد رضایی و 03155581939 انتشارات مجس افروز تماس بگیرید